chat
Hiệu suất
4.9/5
HÀI LÒNG11 đánh giá
  • ≤5h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 83.7%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $770,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Kiểm tra viên QA/QC (7)
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
FCC
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})